3DMAX三角面Edit Mesh暗藏很多妙招

3DMAX三角網面Edit Mesh要怎麼來使用呢? 這邊來建立一個圓柱體,在加上這個指令,這邊有五種常用的地 …

3DMAX三角面Edit Mesh暗藏很多妙招 閱讀全文 »